iCity

FB

Uruchom Red Bull Music Academy Radio w nowym oknie

RB

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

Miejsce:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
ul. 1-go Sierpnia 9 37-450, Stalowa Wola
Czas:
Wydarzenie archiwalne
Kategorie:
Inne
Cena:
20/40/50 zł (patrz opis)
Dodał:
burrarum

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - najbliższe wydarzenia:

RSS

Opis wydarzenia

Zgłoś nadużycie Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
zaprasza na

UROCZYSTĄ INUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014

Która odbędzie się w piątek 11 października 2013
o godz.13:00 w sali widowiskowej MDK


Zapisy

na rok akademicki 2013/2014 odbywać się będą w dniach

10 – 20 września

w godz. 10:00 – 13:00

w sekretariacie UTW w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
(ul. 1 Sierpnia 9, I piętro – lewe skrzydło budynku).

Potrzebne dokumenty:
• Dowód osobisty
• Dwa zdjęcia (format legitymacyjny – podpisane: imię, nazwisko, PESEL)Opłaty:
• 20,00 zł – opłata wpisowa – jednorazowa (za indeks i legitymację)
• 50,00 zł – opłata semestralna (20% zniżki dla aktywnych członków grup zainteresowań działających przy UTW)

Płatne zajęcia fakultatywne:
• 40,00 zł/miesiąc – lektorat języka obcego (na początku każdego miesiąca)
• 40,00 zł/semestr – warsztaty malarskie


Propozycja programowa UTW rok 2013/2014

W październiku po raz ósmy zostanie zainaugurowany nowy rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Jego działalność dedykowana jest pokoleniu 50+. Pod patronatem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane są programy: edukacyjny, aktywizujący osoby starsze, rozwijający zainteresowania słuchaczy. Aby zostać jednym z nich do 20 września należy dokonać zapisu w sekretariacie UTW wybierając jednocześnie zajęcia z trzech przedmiotów, w których słuchacz deklaruje się uczestniczyć.

A wybierać można między innymi spośród takich przedmiotów jak: język angielski, język niemiecki, język włoski, informatyka, historia, ekologia, prawo, film, dyskusyjny klub książki, wolontariat, malarstwo, gimnastyka czy fotografia. Swoje umiejętności i zainteresowania można też rozwijać w chórze, kole teatralnym oraz kole turystycznym.

Cykl edukacyjny na UTW trwa dwa lata. Dotychczasowi słuchacze mają zagwarantowane miejsce, jeśli tylko potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach. Absolwenci natomiast, po upływie tego czasu, mają możliwość aktywnego działania w strukturach stowarzyszenia „Uniwersyteckie Srebrne Lata”, które powstało z inicjatywy samych słuchaczy.


• Antropologia filozoficzna z elementami psychologii – wykł. Edward Wołoszyn
(co dwa tygodnie)
Antropologia filozoficzna (filozofia człowieka) – dział filozofii zajmujący się kwestiami natury człowieka, jego bytem osobowym, działalnością, wyjaśnieniem jego miejsca we wszechświecie, przyrodzie i społeczeństwie.
Zagadnienia dotyczące człowieka podejmowano od początków myśli ludzkiej. Analizy z zakresu antropologii wyróżnić można w ramach każdej myśli czy systemu filozoficznego.


• Ekologia – wykł. Joanna Grobel-Proszowska (co dwa tygodnie)
Ekologia (najogólniej) jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka.
W ramach zajęć z ekologii organizowane są wycieczki edukacyjne pozwalające poznawać walory turystyczne naszych okolic. Realizowany jest również program: „Promocja zdrowego stylu życia – wyprawa po zdrowie” przygotowany przez Podkarpackie Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju „BATNA”.


• Fotografia dla początkujących – wykł. Agnieszka Tracz
(co dwa tygodnie)
Zajęcia obejmują tematykę związaną z budową i obsługą aparatu fotograficznego, uczą jak zrobić „dobre zdjęcie”. Uczą podstawy kompozycji i kadrowania.


• Fotografia dla zaawansowanych – wykł. Agnieszka Tracz
(co dwa tygodnie)
Zajęcia dotyczą obróbki zdjęć – praca na programach komputerowych np. photo shop.• Warsztaty teatralne – wykł.Grzegorz Prokop
(raz w tygodniu)
Ćwiczenia koncentracji, dykcji, improwizacja z przedmiotem fikcyjnym, budowanie zaufania do partnera na scenie, ruch sceniczny, metody pozwalające na wyzbycie się zahamowań, otwarcie na drugiego człowieka.

• Malarstwo – art. plastyk Alicja Czjkowska-Magdziak (raz w tygodniu)
To pracownia gdzie w przyjaznej atmosferze, w grupach uczymy się rysować, malować, dyskutujemy. Zajęcia stworzone zostały z myślą o tych wszystkich, którzy niezależnie od wieku pragną rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. W czasie zajęć realizowany jest program obejmujący m.in.: martwą naturę, postać, portret, pejzaż, rysunek z wyobraźni, ćwiczenia w zakresie konstrukcji, perspektywy, kompozycji, światłocienia, kreski, techniki rysunkowe i malarskie, studium koloru.
Zajęcia dodatkowo płatne!!! Zapewniamy wszystkie materiały!!!

•Gimnastyka usprawniająco – aktywizujaca – inst. Agnieszka Guzik (raz w tygodniu)
Zajęcia ruchowe poprawiające ogólną kondycję.
Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!


• Body ball – inst. Agnieszka Guzik(raz w tygodniu)
Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem piłek. Osoby chętne do udziału w zajęciach proszone są o przyniesienie stosownego zaświadczenia od lekarza ogólnego!!!


• Zajęcia komputerowe – wykł. Andrzej Wnuk (raz w tygodniu)
Cykl zajęć komputerowych obejmuje 15 tematów zarówno w grupie podstawowej jak i zaawansowanej.
Tematyka w grupie podstawowej dotyczy zasad obsługi komputera: edytor tekstu, elementy graficzne – Word Art, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej z załącznikami, zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Tematyka w grupie zaawansowanej: tworzenie dokumentów tekstowych z wykorzystaniem elementów graficznych, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego, zasady działania komunikatorów: wyszukiwanie, ściąganie i instalowanie programów służących do komunikowania się za pośrednictwem Internetu. Tworzenie strony internetowej w oparciu o gotowe szablony.
Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN (ul. Staszica 5).


• Lektorat języka angielskiego – wykł. Justyna Kordas (dwa razy w tygodniu)
Zajęcia prowadzone są w grupach 10-osobowych metodą Callana. Metoda ta pozwala na skuteczne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez położenie nacisku na konwersacje. 95 % czasu zajęć poświęcone jest na mówienie w języku angielskim.
Każdy słuchacz jest zmuszony do słuchania i mówienia przez całą lekcję, nie jest możliwe być obecnym w grupie i nie uczyć się. Cała lekcja odbywa się w języku angielskim –nauczyciel przez cały czas zadaje pytania, a słuchacze muszą na nie odpowiadać. Pozwala to słuchaczom na przełamanie bariery nieśmiałości i pomaga opanować płynność mówienia – każdy mówi równie intensywnie, szybko i łatwo osiągając zdolność do konwersacji w języku angielskim. Zajęcia dodatkowo płatne!!! ( 40 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)• Lektorat języka niemieckiego – wykł. Katarzyna Wołoszyn (raz w tygodniu)
Zajęcia dodatkowo płatne!!! ( 20 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)• Lektorat języka włoskiego – wykł. Agnieszka Dul - Laba (raz w tygodniu)
Zajęcia dodatkowo płatne!!! ( 20 zł za miesiąc – płatne na początku każdego miesiąca)• Spotkanie z filmem – wykł. Bożena Sabat (raz w tygodniu)
Edukacja w dziedzinie szeroko pojętej kultury filmowej, prezentowanie ambitnych, ciekawych dokonań światowej i rodzimej kinematografii. Zajęcia praktyczne polegające na prezentacji filmów oraz dyskusji na ich temat.• Warsztaty chóralne – dyr. Jerzy Augustyński
(raz w tygodniu)
Amatorski chór skupiający miłośników śpiewania spośród słuchaczy i absolwentów UTW


• Historia – wykł. Bartłomiej Belcarz (raz w tygodniu)
Zajęcia obejmują zagadnienia związane z historią ogólną i elementami historii współczesnej.


• Polska wielokulturowa – wykł. Tomasz Kosiek (raz w tygodniu) - zajęcia przewidziane są na II semestr
Cykl wykładów przybliży słuchaczom zagadnienia związane z obecnością mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w granicach państwa polskiego
w XX i XXI w. W ramach zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane
z rysem historycznym danych społeczności, stosunków z polską większością, wzajemnych stereotypów, a także współczesną sytuacją w Polsce danej grupy. Dodatkowo przy omówieniu każdej z grup zostaną przybliżone zagadnienia związane z najważniejszymi elementami kultury.
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników posiądzie podstawową wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego Polski. Zajęcia mają na celu nie tylko przybliżenie wiedzy na temat różnych grup i ich kultury, ale także mają za zadanie naruszenie stereotypu o jednorodności kulturowej i etnicznej Polski.
W ramach zajęć zostaną przybliżone oblicza takich grup jak: Romów, Niemców, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów , grup mniejszych: Karaimów, Ormian, Tatarów, ; grup o niejednoznacznym statusie: Ślązacy, Kaszubi; grup religijnych: prawosławni, grekokatolicy, protestanci.• Prawo – wykł. Ewelina Kuźnar (raz w tygodniu)

„Ignorantia iuris nocet” („Nieznajomość prawa szkodzi”) – ta łacińska maksyma jest znana każdemu, a mimo to w kanonie edukacji obowiązkowej w Polsce nie ma miejsca na chociażby zarys podstawowych instytucji prawnych, których znajomość wydaje się być niezbędna dla funkcjonowania każdej osoby jako jednostki w społeczeństwie opartym na przepisach prawa. Dzisiaj każda dziedzina działalności ludzkiej jest uregulowana prawem, a zatem jego znajomość stanowi fundamentalną podstawę działania każdego obywatela.


• Wolontariat – wykł. Konrad Mężyński, Jan Gorczyca, Piotr Pierścionek (raz w tygodniu)
„ Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych”. – spotkania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku mają na celu zaangażowanie słuchaczy w pracę na rzecz innych, poprzez przepracowanie 15 godzin w roku w wybranej przez siebie formie.•Świat książki –klub dyskusyjny – wykł. Katarzyna Pawłowska (raz na dwa tygodnie)
Spotkania poświęcone będą literaturze znanej i lubianej przez słuchaczy. Klubowicze sami ustalają czytaną lekturę i podczas wspólnych spotkań tworzą ich klimat i charakter. Książka ma tworzyć łączność pomiędzy wszystkimi słuchaczami UTW.

•Warsztaty sztuki użytkowej – wykł. Danuta Cebula (raz w tygodniu)
Jedną z wielu grup działających w Uniwersytecie Trzeciego Wieku są panie, które postanowiły samodzielnie wykonywać przedmioty codziennego użytku. Warsztaty ruszyły w październiku 2012 r. Prowadzi je Danuta Cebula – jedna ze słuchaczek . W programie m.in. tworzenie praktycznych ozdób świątecznych, biżuterii, torebek damskich z filcu i wiele innych. Uczestnicy warsztatów otrzymują na własność wykonane przedmioty.

Komentarze (0):

RSS
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Dodaj zdjęcie

Zamknij

Dodałeś 10 zdjęć. Możesz dodać jeszcze 0 zdjęć.

Zaproś znajomych

Zamknij

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli - inne wydarzenia w okolicy

Zamknij

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli - trasa dojazdu

Zamknij

Pobierz plik MP3

Zamknij

Zgłoś nadużycie w komentarzu

Zamknij

Zgłoś nadużycie w wydarzeniu

Zamknij
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli - trasa dojazdu

Zamknij

Edycja zdjęcia

Zamknij

Wybieram się / Nie wybieram się

Zamknij
X

Pliki Cookie

Serwis iCity.pl informuje, że stosuje cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na komputerze użytkownika, podczas przeglądania stron www. Ciasteczka używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz jego dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie.

Każdy użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony iCity.pl.